Dokončení akce „oprava kanalizace BE 400“

Cílem akce bylo vyměnit část kanalizace v obci Stádlec v délce cca. 100 m, která byla vlivem stáří poškozena za novou, plně funkční. Při přívalových deštích nebyla poškozená kanalizace schopna pojmout větší množství vody, ta se hromadila v kanalizaci a docházelo k zaplavování přilehlých domů.

Poškození kanalizace a snížení její funkčnosti prokázaly kamerové zkoušky provedené provozovatelem kanalizace. K výměně kanalizace bylo přistoupeno i proto, že probíhala rekonstrukce silnice, pod kterou se kanalizace částečně nachází.

Akce byla spolufinancována z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 částkou 230.000,-Kč. Celkové náklady byly ve výši 691 296,11 Kč (bez DPH).

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař