Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Přílohy dokumentu: