Informace o svolání prvního zasedání OVK, školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů OVK

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 9. září 2020

➡️ Stáhnout a zobrazit přílohu: