Informace o svolání prvního zasedání OVK, školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů OVK

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 9. září 2020

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař