Komplexní pozemkové úpravy

Vážení vlastníci zemědělské půdy.

Ve dnech 11. a 18. října měli vlastníci zemědělské půdy možnost podrobně se seznámit se způsobem provádění komplexních pozemkových úprav, jaký je jejich smysl, co pozemkové úpravy přinesou samotným vlastníkům a co předchází jejich zahájení. Těchto schůzek využilo několik desítek vlastníků zemědělské půdy. 

Nyní již máte vše ve svých rukou

 • Pokud chcete mít své pozemky a lesy i nadále zaměřené s přesností z dob císařovny Marie-Terezie,
 • pokud nechcete mít své pozemky napojené na veřejnou komunikaci a mít tak možnost jejich budoucího propachtování či prodej za výhodnějších podmínek,
 • pokud chcete aby o vašem majetku rozhodoval i nadále někdo jiný,
 • pokud nechcete, aby neplodná půda a jinak nevyužívané části pozemků vám byla nahrazena zemědělsky využívanou půdou a pokud vám nevadí rozorané polní cesty, meze a remízky tak v tom případě nemusíte udělat vůbec nic.
 • Ale pokud jsou však vaše odpovědi NE, stačí jen požádat o provedení Kopmlexních pozemkových úprav.
 • Tiskopis žádosti je zde. Vyplněnou žádost doručte na městys Stádlec.

Dorazila vám pozvánka?

Rád bych v této souvislosti vysvětlil, proč pozvánka na toto setkání byla zaslána  vlastníkům  zem. půdy o výměře více jak 1 ha. Není to z důvodu, že bychom pohrdali vlastníky s nižší výměrou, nebo že jejich souhlas není zapotřebí nebo že se jich pozemkové úpravy vůbec netýkají. Tito vlastníci jsou samozřejmě stejně důležití, jako ti s větší výměrou. 

Bohužel nemáme tak velký objekt, do kterého bychom mohli sezvat všechny vlastníky na jednou a dělat tato setkání vícekrát nebylo z časové náročnosti na přednášejícího příliš vhodné. Žádáme i vlastníky s nižší výměrou, aby o Komplexní pozemkové úpravy také požádaly.

Formuláře žádosti jsou k dispozici na webu a facebooku městyse nebo vytištěné v budově úřadu hned za vchodovými dveřmi v pořadači na levé straně.

Z přehledu vyplývá, kolik vlastníků má o provedení pozemkových úprav zájem.

Katastrální území Stádlec

 • Počet žádostí o provedení KoPÚ: 16
 • Výměra zem. půdy žadatelů (ha): 66
 • Celková výměra zemědělské půdy v kat. území (ha): 393
 • Nutná výměra zem. půdy pro zahájení KoPÚ (ha): 197

Katastrální území Slavňovice

 • Počet žádostí o provedení KoPÚ: 11
 • Výměra zem. půdy žadatelů (ha): 53
 • Celková výměra zemědělské půdy v kat. území (ha): 251
 • Nutná výměra zem. půdy pro zahájení KoPÚ (ha): 126

Katastrální území Křída

 • Počet žádostí o provedení KoPÚ: 11
 • Výměra zem. půdy žadatelů (ha): 75
 • Výměra zem. půdy žadatelů (ha): 75
 • Celková výměra zemědělské půdy v kat. území (ha): 235
 • Nutná výměra zem. půdy pro zahájení KoPÚ (ha): 118

Katastrální území Staré Sedlo

 • Počet žádostí o provedení KoPÚ: 5
 • Výměra zem. půdy žadatelů (ha): 40
 • Celková výměra zemědělské půdy v kat. území (ha): 192
 • Nutná výměra zem. půdy pro zahájení KoPÚ (ha): 96

Podrobné informace o provádění pozemkových úprav a  to včetně fotografické dokumentace již zrealizovaných společných opatření.

Další informace na na webu Státního pozemkového úřadu

Věříme, že každý vlastník má zájem na tom, aby jeho pozemky byly přístupné z veřejné komunikace, byly řádně a v celé výměře obdělávány pachtýřem a byly „očištěny“ od ploch, které nelze zemědělsky využívat (mokřady, strouhy apod.). Toto by měly KoPÚ zajistit. Garantuji Vám, že stát a městys Stádlec je připraven kompenzovat svými zemědělskými pozemky požadavky soukromých vlastníků.

Není to povinné

A úplně na závěr opět zdůrazňuji, že nic není povinné, direktivní, záleží na vlastnících, jak chtějí mít svůj majetek v pořádku, pod kontrolou a jak s ním chtějí v budoucnu nakládat.

Není to výmysl starosty, nebo zastupitelstva, jen máme tu odvahu, chuť a možnost se přidat ke stovkám obcí, tisícům vlastníků a prozíravých zemědělců, kteří po dobu 25-ti let co se pozemkové úpravy realizují, dávají do pořádku své majetky a pomáhají naší krajině. Čtyři zastupitelé (Kelich, Doubek, Capouchová a Švadlenová) se účastnili celostátní konference o pozemkových úpravách. Všichni vám rádi odpovíme na dotazy nebo se s vámi podělíme o svůj názor na problematiku pozemkových úprav.

Ing. Milan Kelich, starosta

Logo městyse Stádlec

Městys Stádlec
Stádlec 150
391 62

IČO: 00252930

Úřední hodiny

Po: 8.00-12.00   13.00-17.00
Út: 8.00-12.00
St: 8.00-12.00   13.00-17.00
Čt: 8.00-12.00
Pá: 8.00-12.00

© 2023 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Autor webu: UX textař