Mimořádné opatření MZdrav. ČR

Jak je to s nošením roušek na veřejnosti? Odpověď je pod písmenem e) odstavec 1. přiloženého Mimořádného opatření MZrd. ČR

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař