Mimořádné opatření MZdrav. – senioři

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji: