Obnova katastrálního operátu

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 15. dubna 2021

➡️ Stáhnout a zobrazit přílohu:

Níže informace o plánované obnově katastrálního operátu v k.ú. Stádlec