Obnova katastrálního operátu

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 15. dubna 2021

Přílohy dokumentu:

Níže informace o plánované obnově katastrálního operátu v k.ú. Stádlec

Diskuze občanů městyse

Vážení spoluobčané, diskuzní fórum najdete ve Facebookové skupině.

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař