Obnova katastrálního operátu novým mapováním

V katastrálním území Stádlec bude v nejbližších týdnech zahájena OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM. Níže letáček s informacemi. Týká se obce Stádlec, Hájky a Sítin (pouze části v k.ú. Stádlec), a lokality Podhrázského mlýna.Majitelé zemědělské půdy mají stále možnost požádat o provedení Komplexních pozemkových úprav. Tímto bychom docílili pořádku nejen v intravilánu obce, ale i v jejím extravilánu. Zajímejte se! Přidejte se! Předáte svým nástupcům rodinný majetek v pořádku.

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař