OOP Bobr evropský – dodatek

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 31. prosince 2019

Diskuze občanů městyse

Vážení spoluobčané, diskuzní fórum najdete ve Facebookové skupině.

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař