OOP Staré Sedlo

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 26.06.2022