Oznámení o době a místě konání voleb v obci do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 3. října 2022

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař