Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2022

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

➡️ Stáhnout a zobrazit přílohu: