Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2022

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Přílohy dokumentu:

Diskuze občanů městyse

Vážení spoluobčané, diskuzní fórum najdete ve Facebookové skupině.

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař