Řád veřejného pohřebiště

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 27.07.2020

Přílohy dokumentu:

Diskuze občanů městyse

Vážení spoluobčané, diskuzní fórum najdete ve Facebookové skupině.

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař