Rekonstrukce hřbitova ve Stádlci v roce 2014

V roce 2014 jsme rekonstruovali některé části stádleckého hřibova a to vše díky dotaci.

Dotace POV Jihočeského kraje – 2014

Realizací uvedeného projektu došlo k výraznému zlepšení vzhledu hřbitova ve Stádlci.

Propojení starého s novým

Dobudováním komunikací uvnitř hřbitova (na parcelách KN č. 148/1 a 148/2 v k.ú. Stádlec) došlo k propojení staré a nové části hřbitova se smuteční síní, do které byl zřízen bezbariérový přístup.

Nová příjezdová cesta

Novým asfaltovým povrchem na příjezdové cestě ke hřbitovu (na parcele KN č. 565/3 v k.ú. Stádlec) došlo ke zlepšení přístupu na hřbitov.

Nová brána

Výměnou starých plechových vrat za kovanou bránu došlo k výraznému zlepšení vzhledu hřbitova.

Hřbitov Stádlec

Záměr projektu byl výše uvedenými skutečnostmi naplněn a cíl, dát místu posledního odpočinku našich předků důstojný ráz, byl naplněn.

Celková investice: 0,5 mil

  • Investiční náklady celkem: 502.029 Kč
  • Výše poskytnuté dotace celkem: 150.000, tj. 29,88 %

Diskuze občanů městyse

Vážení spoluobčané, diskuzní fórum najdete ve Facebookové skupině.

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař