Stádlecký zpravodaj – listopad 2010

Stádlecký zpravodaj vychází každý měsíc v elektronické podobě v PDF.

Stádlecký zpravodaj ke stažení:

Historicky první Stádlecký zpravodaj začíná tímto úvodníkem:

Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za účast ve volbách, kterými jste rozhodli mimo jiné i o tom, že nyní čtete tento zpravodaj. Právě končí měsíc, ve kterém jsem převzal vedení úřadu a začal řešit běžné provozní záležitosti. Vědomosti a zkušenosti potřebné k řízení obce získávám, jak se říká, za chodu. Ani v této hektické době však nechci odkládat naplňování toho, na co jsem od Vás obdržel mandát.

Jedním z bodů programu sdružení „Šance pro změnu“ bylo zapojení co nejširší veřejnosti do života obce. Stádlecký zpravodaj by se mohl stát jedním ze způsobů, jak tento bod smysluplně naplnit. Tento informační bulletin bude vycházet jednou měsíčně pod patronací Výboru pro sociální věci, kulturu a sport, jehož předsedkyní je paní Eva Švadlenová. Jeho obsahem budou v první řadě zprávy o činnosti obecního úřadu a zastupitelstva a informace o dění v obcích.

Samozřejmě, pokud budeme moci, nabídneme i další užitečná sdělení a zajímavosti. Věřím, že se Vám tento způsob komunikace zalíbí a sami budete mít zájem do Stádleckého zpravodaje přispívat.

Vážení spoluobčané, toto první listopadové vydání Stádleckého zpravodaje považujte, prosím, za zkušební. Na jeho vzhledu a formě se bude nadále pracovat, jsme si vědomi, že je stále co vylepšovat.

Milan Kelich, Starosta

Zpravodaj ke stažení v PDF