Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí a poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 08. a 09. října 2021

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 11. října 2021

➡️ Stáhnout a zobrazit přílohu: