Studie proveditelnosti pozemkových úprav

Vážení spoluobčané,

Jako výchozí podklad pro komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) zpracovává Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy studii jejich proveditelnosti.  My jako občané našich obcí máme nyní jedinečnou možnost aktivně se zapojit do pozemkových úprav tím, že můžeme navrhnout takové opatření v krajině, o kterém si myslíme, že chybí a je potřeba. Přesně o to nás zpracovatelé studie žádají.  Do přiložených map katastrů máme možnost navrhnout např. cesty, které nám chybí pro bezpečný pohyb mezi našemi obcemi, cesty, ze samot, cesty v krajině s alejemi. Dále navrhnout jiná opatření např. bránící splavování ornice do rybníků, do zahrad apod. Klidové a relaxační zóny, cokoli Vás napadne, že by bylo dobré. Neobávejte se, že k tomu nemáte potřebnou erudici, všechny návrhy posoudí odborníci a studii jako takovou bude možnost ještě veřejně diskutovat.

Pochopitelně lze svůj návrh uplatnit i jiným způsobem než tisknout mapy a kreslit do nich.  Třeba osobně na našem  úřadu, poslat e-mailem s popisem co a kde navrhujete, nebo  oslovit  kteréhokoli zastupitele, který Váš požadavek jistě rád předá.

Žádám tímto všechny občany – pamětníky, podělte se se svými zkušenostmi, kde co bylo a není a být by zase mělo. Všechny mladší občany žádám, ptejte se svých babiček a dědečků, kteří stále žijí v našich obcích na to, jaké cesty by se měly opět obnovit, kde byly jaké přirozené mokřady, které po deštích přirozeně zadržovaly vodu, kde bývaly aleje, větrolamy, stromořadí.

Vaše návrhy můžete uplatnit nejpozději  do  31. července.

Za vaše návrhy budeme vděční a předem za ně děkujeme.

Logo městyse Stádlec

Městys Stádlec
Stádlec 150
391 62

IČO: 00252930

Úřední hodiny

Po: 8.00-12.00   13.00-17.00
Út: 8.00-12.00
St: 8.00-12.00   13.00-17.00
Čt: 8.00-12.00
Pá: 8.00-12.00

© 2023 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Autor webu: UX textař