Usnesení vlády o přijetí krizového opatření

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Přílohy dokumentu: