Ustavující zasedání Zastupitelstva Jč. kraje

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 04.11.2020

➡️ Stáhnout a zobrazit přílohu: