Zahájení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Slavňovice

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 29. října 2021

➡️ Stáhnout a zobrazit přílohu: