Záměr městyse č. 2/2022

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 24. května 2022

➡️ Stáhnout a zobrazit přílohu:

Prodej části pozemku v k.ú. Stádlec