Záměr městyse č. 3/2020

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 19. listopadu 2020

Přílohy dokumentu:

Pacht zemědělsky využívaných pozemků v k.ú. Stádlec, Křída u Stádlce, Staré Sedlo u Stádlce a Slavňovice.

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař