Záměr městyse č. 3/2022

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 30. května 2022

➡️ Stáhnout a zobrazit přílohu:

Pronájem části pozemku v k.ú. Stádlec