Záměr městyse č. 4/2021

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 3. května 2021

➡️ Stáhnout a zobrazit přílohu:

pronájem části pozemku