Záměr městyse č. 5/2022

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 6. června 2022

➡️ Stáhnout a zobrazit přílohu:

Prodej části pozemku v k.ú. Staré Sedlo u Stádlce