Záměr městyse č. 6/2022

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 7. června 2022

➡️ Stáhnout a zobrazit přílohu:

Darování částí pozemků v k.ú. Stádlec