Záměr městyse č. 6/2022

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 7. června 2022

Přílohy dokumentu:

Darování částí pozemků v k.ú. Stádlec

Diskuze občanů městyse

Vážení spoluobčané, diskuzní fórum najdete ve Facebookové skupině.

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař