Záměr městyse č. 7/2021

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 9. září 2021

Přílohy dokumentu:

Směna pozemků v k.ú. Staré Sedlo u Stádlce

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař