Záměr městyse č. 7/2022

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 9. srpna 2022

➡️ Stáhnout a zobrazit přílohu:

Prodej pozemku v k.ú. Stádlec