Záměr městyse č. 7/2022

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 9. srpna 2022

Přílohy dokumentu:

Prodej pozemku v k.ú. Stádlec

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař