Záměr městyse č. 8/2021

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 15. září 2021

Přílohy dokumentu:

Prodej pozemku 603/3 v k.ú. Stádlec

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař