Záměr městyse Stádlec č. 2/2020

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 3. června 2020

Přílohy dokumentu:

Majetková dispozice: prodej pozemku v k.ú. Staré Sedlo u Stádlce