Záměr městyse Stádlec č. 9/2021

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 4. října 2021

➡️ Stáhnout a zobrazit přílohu:

Pronájem části oplocení pozemku 246/8 v k.ú. Stádlec