Záměr městyse Stádlec

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 27. května 2020

Přílohy dokumentu:

Majetková dispozice – prodej pozemku Staré Sedlo; pronájem pozemku Staré Sedlo, Stádlec