Změna ceny vodného a stočného pro r. 2020

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 2. ledna 2020

Přílohy dokumentu: