Zpracována studie proveditelnosti pozemkových úprav

Vážení, na základě požadavku některých vlastníků zemědělské půdy byla zpracovaná studie. která má sloužit jako podklad pro případné zahájení Komplexních pozemkových úprav. Celý materiál je k dispozici na níže uvedených odkazech. Ze studie mj. vyplývá, že úpravy jsou realizovatelné, smysluplné, je dostatek obecní a státní půdy pro směny za realizované opatření, která budou na soukromých pozemcích.

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař