Nové víceúčelové hřiště za školou

V létě 2017 jsme za školou ve Stádlci vybudovali víceúčelové hřiště pro všechny Stádlečáky. Je to další místo z různých sportovišť ve Stádlci.

Výstavbou víceúčelového hřiště na míčové sporty získala základní škola Stádlec a občané městyse Stádlec prostor pro sportovní vyžití. Stavba byla povolena stavebním úřadem při MěÚ v Táboře a probíhala dle zpracované projektové dokumentace, od které se neodchýlila. Závěrečná prohlídka stavby proběhla bez nedostatků.

Realizací stavby byla pověřena firma Precol, s.r.o. vyjma zemních prací, které na základě předložení nižší cenové nabídky  provedla firma Služby města Milevska, s.r.o. Tuto změnu schválilo zastupitelstvo městyse Stádlec.

Částečně hrazeno z dotací

Investiční výdaje celkem:

  • 1.170.348,40 Kč,
  • dotace ve výši 215.000 Kč, tj. 25 % celkově uznatelných výdajů.

Sportu zdar

Přeji všem Stádlečákům a hlavně dětem a mládeži, ať si hřiště dosyta užijí, ať už tam budou hrát fotbal, basket, nohejbal, tenis nebo házenou. Sportu zdar.

Milan Kelich, starosta, léto 2017

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař