Územní řízení Staré Sedlo

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 15.12.2021

Přílohy dokumentu: