Záměr městyse č. 1/2021

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 11. února 2021

Přílohy dokumentu:

– směna pozemku v k.ú. Stádlec;

– prodej nově vzniklých pozemků v k.ú. Stádlec a Slavňovice;

– pronájem pozemku v k.ú. Slavňovice.

© 2019 Městys Stádlec | všechna práva vyhrazena

Oficiální web městyse Stádlec vymyslel a naklikal UX textař