Záměr městyse č. 1/2022

Tento dokument byl zveřejněn na úřední desce s těmito údaji:

Datum sejmutí z desky: 3. února 2022

➡️ Stáhnout a zobrazit přílohu:

Prodej pozemků/jejich částí v k.ú. Stádlec